WINDPORT | Rüzgar Türbini Bakım & Onarım

Yatırımların geri dönüşünü optimize etmek için, kesintileri minimum, enerji çıktısını ise maximum seviyeye çıkararak ve onları "rüzgârın atmasına izin ver" dediğimiz gibi çalışmaya devam ettirerek yüksek performanslı türbin türlerini toplamak için profesyonel çözümler sunuyoruz.

Sağlanan hizmetler; Planlı bakım, Plansız bakım, Onarım ve Yenileme Bu hizmetler sırasında yürütülecek işler; Görsel denetimler, NDT incelemeleri, Fonksiyon testleri, Moment kontrolleri, Yağlama, Gerdirme, Hizalama, Temizleme olarak tanımlanabilir.

Çeşitli rüzgâr enerji santralleri için farklı özellikler olabilir. Dolayısıyla, bu özetlenen özellikler müşterinin gereksinimleri doğrultusunda uyarlanabilir ve değişiklikler gösterebilir. Planlı bakımlar 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olabileceği gibi 24 aylık 36 aylık bakımlar da olabilir. Bakım hizmetleri bu süreler içerisinde düzenli olarak ünitelerdeki bazı filtre parça ve gerekli yağ değişimlerini sağlayarak türbinin daha verimli ve sorunsuz çalışmasını hedefler.

Plansız bakımlar oluşabilecek ekstrem durumlarda söz konusu olan sorunu yok etmek ya da daha aza indirebilmek adına uygulanan anlık bakım operasyonlarıdır. Örneğin uzun süre stok alanında bekletilmiş ünitelere stok alanı bakımı yapılır. Ya da devreye alma süresini doldurmuş türbinler, eğer devreye alma operasyonu başlatılmadıysa devreye alma öncesi bakımı uygulanır.

Onarım, rüzgâr türbinlerinde coğrafi ve iklim koşullarından dolayı beklenmedik dönemlerde oluşan arızaların giderilmesi işleridir. Bu durumlarda küçük müdahaleler ile gerekirse ana parça değişimlerine kadar giden büyük operasyonlar ile ünitelerin bir an önce devreye alınması amaçlanmaktadır. Bu süre ülkemiz için enerji yeterliliği bakımından çok önemlidir.

Yenileme, kurulu olan ünitelerde verimi ya da kullanışlılığı arttırmak adına yapılan değişikliklerdir. Görsel Denetimler saha operasyonlarında her işe başlamadan önce gerekli göz ile kontroller yapılmasıdır. Bu kontroller yaşanabilecek herhangi bir sorunu önceden tespit edebilmek adına yüksek önem taşımaktadır.

WINDPORT | Referanslarımızdan Bazıları

GENERAL ELECTRIC

WINDPORT ARTIK GENERAL ELECTRIC SAHALARINDA

ALSTOM

ALSTOM TÜRBİNLERİNDE WINDPORT ÇÖZÜMLERİ